16 งานหิน ในรอบหลายปีที่ผ่านมา
สิ้นปี 2014 ขอสรุปงานหินในรอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นการสรุปท้ายปีซะหน่อย
งานยากเพราะต้องใช้เวลาในการโมฯ และใช้เวลาทำสีมากมาย  ที่สำคัญคือ ตัวใหญ่!!
 
N0.01
03 Jan 2011  :
Custom Transformers Combiner Devastator Movie
http://lekprapan.exteen.com/20110103/custom-devastator-final
PhotobucketPhotobucket
 
N0.02
30 Nov 2011  : Custom Transformers  Devastator G1
http://lekprapan.exteen.com/20111130/custom-devastator-mp-g1
Photobucket Pictures, Images and PhotosPhotobucket Pictures, Images and Photos
 
N0.03
04 May 2012  :
Custom transformers combiner Superion
http://lekprapan.exteen.com/20120504/custom-tf-superion-g1
PhotobucketPhotobucket
 
N0.04
27 Mar 2012
CUSTOM TRANSFORMERS MASTERPIECE OVERLORD G1
http://lekprapan.exteen.com/20120327/mp-00-overlord-g1-by-lek
Photobucket
Photobucket
 
N0.05
19 Sep 2012  :
CUSTOM TRANSFORMERS FALL OF CYBERTRON
BRUTICUS
http://lekprapan.exteen.com/20120919/custom-tf-foc-bruticus-leader-class
PhotobucketPhotobucket
N0.06
15 Oct 2013  :
custom Transformers Generations Titan Class bMETROPLEX
http://lekprapan.exteen.com/20131015/custom-metroplex-no-2
 photo 03_zpse82f5f85.jpg photo 36_zps81ca59dd.jpg
 
N0.07
28 Oct 2013  :
CUSTOM TRANSFORMERS MASTERPIECE G1 WST DINOBOTS
http://lekprapan.exteen.com/20131028/custom-transformers-dinobots-combiner
 photo 22_zps8adf443d.jpg photo 16_zps062c299c.jpg
N0.08
16 Sep 2013  :
CUSTOM MP SUPERNOVA ICE STORM
http://lekprapan.exteen.com/20130916/custom-mp-supernova-ice-storm
 photo 22_zps8d0c4843.jpg photo 01_zps216e75d9.jpg

N0.09
24 Dec 2013  :
CUSTOM TRANSFORMERS MASTERPIECE FORTRESS MAXIMUS ENCORE 23
http://lekprapan.exteen.com/20131224/custom-transformers-mp-maximus-new
 photo 29_zps2a6640a9.jpg photo 04_zps27d6a157.jpg
N0.10
06 Jan 2014    :
CUSTOM TRANSFORMERS MASTERPIECE G1 PREDAKING COMBINER
(WAR LORD BY UNIQUETOYS)
http://lekprapan.exteen.com/20140106/custom-transformers-mp-predaking
 photo 01_zps99df6df3.jpg photo 01_zps94404168.jpg
N0.11
20 Jan 2014  :
CUSTOM TRANSFORMERS MASTERPIECE G1 SCORPONOK
http://lekprapan.exteen.com/20140120/custom-transformers-mp-g1-scorponok
 photo 31_zps3309dda1.jpg photo 20_zpsdf3985f1.jpg
N0.12
23 Feb 2014   :
CUSTOM TRANSFORMERS OMEGA SUPREME G1 COLOR
/PLATINUM SERIES YEAR OF THE SNAKE
http://lekprapan.exteen.com/20140223/custom-transformers-omega-supreme-g1-color-platinum-series-y
 photo 24_zps12877415.jpg photo 01_zpsbc18c128.jpg
N0.13
23 Sep 2014
CUSTOM TRANSFORMERS G1 TITAN DEVASTATOR COMBINER FIGURE
http://lekprapan.exteen.com/20140923/custom-transformers-g1-titan-devastator-combiner-figure-lek-
 photo 28_zps45850883.jpg photo 09_zpsc1c6aa89.jpg

N0.14  อันนี้เข้ารอบ เพราะต้องทำซ้ำถึง 15 ตัว!!
24 Oct 2014   :
CUSTOM TRANSFORMERS MOVIE 4 AGE OF EXTINCTION VOYAGER EVATION MODE OPTIMUS PRIME
http://lekprapan.exteen.com/20141024/custom-transformers-movie-4-age-of-extinction-voyager-evatio
 photo 02_zpsee43f4d0.jpg photo 52_zps043633f6.jpg
N0.15
09 Nov 2014  :
CUSTOM TRANSFORMERS G1 SUPREME CLASS DINOBOT
http://lekprapan.exteen.com/20141109/custom-transformers-g1-supreme-class-dinobot-combiner-figure
 photo 08_zps7c7fdb19.jpg photo 01_zps76681889.jpg
N0.16
20  Dec  2014  :
CUSTOM TRANSFORMERS TFC PREDAKING
 
 photo 25_zpsb802753a.jpg photo 12_zpsc7105e1e.jpg
 
 

 photo 01_zps3d6bccf3.jpg photo 02_zpsedfd1605.jpg photo 04_zps54e27a35.jpg photo 03_zpsf22293b1.jpg photo 06_zpsfb31fbcd.jpg photo 05_zps051ddf0d.jpg photo 07_zpsa18da44d.jpg photo 08_zps88408d7f.jpg photo 10_zpsdc995e73.jpg photo 09_zpsc5736c5e.jpg photo 12_zps2681eabd.jpg photo 11_zps779dfdd8.jpg photo 14_zpse399edf8.jpg photo 13_zps0d5e0363.jpg photo 15_zpsed95cf6f.jpg photo DINOBOT_zpse2fc8ef7.jpg

CUSTOM TRANSFORMERS G1 SUPREME CLASS DINOBOT COMBINER FIGURE

posted on 09 Nov 2014 01:27 by lekprapan  in cartoon

CUSTOM TRANSFORMERS\


G1 SUPREME CLASS


DINOBOT COMBINER FIGURE

Custom details
- Realistic painted.
- Figure size approx. 40 cm tall (can not transformable)
- Used 7 constructicons to modified him.

 photo 01_zps76681889.jpg photo 02_zps32902a42.jpg photo 03_zps0687553f.jpg photo 04_zpsf4552ff5.jpg photo 05_zps0170b22b.jpg photo 07_zps82d16a64.jpg photo 06_zps493ea613.jpg photo 10_zps906191a5.jpg photo 09_zps26f49945.jpg photo 08_zps7c7fdb19.jpg photo 13_zpsa5813d66.jpg photo 12_zps975b386c.jpg photo 11_zpsaf316307.jpg photo 14_zpsa9cd3964.jpg photo 16_zpsdb81dadb.jpg photo 15_zps45e00d7e.jpg photo 17_zpseae91d7f.jpg photo 18_zpse4052a8d.jpg photo 19_zps1fb71c7a.jpg photo 23_zps8275d4f0.jpg photo 22_zps316ae1d8.jpg photo 21_zps1859a9f4.jpg photo 20_zps8976b421.jpg photo 24_zps61195c9d.jpg
 photo 25_zps7858348c.jpg photo 26_zpsce582788.jpg
 photo 0_zps1436059f.jpg photo 01_zpse04ae970.jpg photo 02_zps9fa97de7.jpg photo 03_zps689af302.jpg photo 04_zpsd2e288e4.jpg photo 05_zps104d7dff.jpg photo 07_zpsf99cf9f5.jpg photo 08_zps4e5a3935.jpg photo 06_zps0bc3a6a2.jpg photo 10_zps1eb8895e.jpg photo 09_zps4fdf0ec4.jpg photo 11_zpsfd1139c1.jpg photo 12_zpsefdd5eec.jpg photo 14_zpsa00cd167.jpg photo 13_zps63c6eb24.jpg
 photo 01_zpsfa466095.jpg
 photo LEK-02_zps2d729e02.gif
 
 photo 02_zps5a8948bf.jpg
 photo ScreenShot2014-03-24at40024PM_zps24ad98dd.png
 
Photobucket
 photo 03_zps81075d0d.jpg photo 04_zps72ef1e26.jpg photo 05_zpscd8156c6.jpg photo 06_zpsfffac833.jpg photo 07_zpsb27087a4.jpg photo 08_zpsf0427ca2.jpg photo 09_zps51db2cea.jpg photo 11_zpsbc797566.jpg photo 12_zpsed0271b2.jpg photo 10_zps81e3f544.jpg photo 13_zpsff64bacc.jpg photo 14_zps3c308fdf.jpg photo 15_zps423c8b13.jpg photo 20_zps8522e6e4.jpg photo 18_zps7cd5e35b.jpg photo 16_zps6de6a547.jpg photo 17_zps2d5aeffa.jpg photo 19_zpsb5167e02.jpg photo 21_zps68860986.jpg photo 22_zps12c5569c.jpg
 photo 00_zps6eece3f8.jpg
 
 photo 00_zps90d20684.jpg
 photo LEK-02_zps2d729e02.gif

 

 
 photo 01_zps2fdc8a1f.jpg
 
 photo 03_zps3bc88369.jpg
 photo ScreenShot2014-03-24at40024PM_zps24ad98dd.png
 
Photobucket
 photo 02_zps59f974dd.jpg photo 04_zpsdecadbbf.jpg photo 03_zps2e04e0ac.jpg photo 05_zpscfd5256c.jpg photo 06_zpscf423f9f.jpg photo 07_zpsc5326f23.jpg photo 08_zpsdfd0a564.jpg photo 10_zpsf537739e.jpg photo 09_zps3ba2e1a0.jpg photo 12_zps861300a7.jpg photo 11_zps716ba584.jpg photo 14_zps8e1614e9.jpg photo 13_zpsd791d5c2.jpg photo 16_zpse6301287.jpg photo 15_zps0e89d7cd.jpg photo 17_zps9d4f3ca9.jpg
 photo 00_zps6eece3f8.jpg
 
 photo 00_zps90d20684.jpg
 
 photo 02_zpsee43f4d0.jpg photo 01_zps736a0f73.jpg photo 05_zpsd08cfd91.jpg
 photo ScreenShot2014-03-24at40024PM_zps24ad98dd.png
 
Photobucket photo 04_zps6e66cc97.jpg photo 09_zps1699a542.jpg photo 07_zpscbc9fca1.jpg photo 11_zpsb2a0ab53.jpg photo 13_zps6b3295c9.jpg photo 14_zps3ea6a2c1.jpg photo 15_zpsacbcb2be.jpg photo 12_zps9ef8289d.jpg photo 16_zps8a641134.jpg photo 17_zpsc5203630.jpg photo 18_zps026699f8.jpg photo 19_zps6d79f3ed.jpg photo 20_zpsd4c03cea.jpg photo 21_zps6c4f0caf.jpg photo 35_zpsa5d6bbb5.jpg photo 22_zps4a3219af.jpg photo 33_zps2d91174d.jpg photo 34_zps9369ef16.jpg photo 36_zpsf527bed4.jpg photo 39_zpsf8fb04b2.jpg photo 38_zps1456a4b2.jpg photo 36_zps29a4f922.jpg photo 37_zps300d0c80.jpg photo 40_zps5c7c6a7c.jpg photo 41_zps527cf00a.jpg photo 42_zpsfa44f50d.jpg photo 43_zpsd74f19a0.jpg photo 44_zps6d8958de.jpg photo 45_zpsc49e2d3e.jpg photo 46_zps49de910f.jpg photo 47_zps5d173150.jpg photo 48_zpsfad1d997.jpg photo 49_zpsa3471c8d.jpg photo 50_zps3b351178.jpg photo 51_zps5fad256e.jpg photo 52_zps043633f6.jpg photo 53_zpsdb41cf88.jpg photo 00_zps90d20684.jpg
 photo ScreenShot2014-03-24at40024PM_zps24ad98dd.png
 
Photobucket
 photo 6_zps7dd83676.jpg  photo 01_zps07ffb695.jpg photo 03_zpse7001013.jpg photo 02_zps9b9603f7.jpg photo 09_zps6b835fef.jpg photo 05_zps36272de3.jpg photo 10_zpsea709f49.jpg photo 04_zpsd9a50ebc.jpg photo 06_zps933232e1.jpg photo 08_zps4546a9d7.jpg photo 09_zpsc1c6aa89.jpg photo 12_zps51be27a2.jpg photo 11_zps77a22473.jpg photo 13_zps8515cda5.jpg photo 14_zpsb9499e14.jpg photo 16_zps4563de38.jpg photo 15_zpsbb5035ca.jpg photo 19_zps82ad5034.jpg photo 17_zps5c57a5ad.jpg photo 18_zps0de18ac0.jpg photo 22_zps0e816d9b.jpg photo 21_zpsb00097af.jpg photo 20_zps2fe85cd8.jpg photo 24_zpsebb41a4a.jpg photo 25_zps6681ee82.jpg photo 23_zps29d19811.jpg photo 29_zpseab1a138.jpg photo 28_zps45850883.jpg photo 26_zpsba00c4a4.jpg photo 27_zps58bd196b.jpg
 photo 00_zps90d20684.jpg

My new studio / Custom transformers

posted on 04 Jun 2013 13:51 by lekprapan  in cartoon
 
 
My new studio / Custom transformers
 
ในที่สุดก็ได้เวลาเริ่มต้นทำ HOBBY(กึ่งอาชีพ) ในห้องทำงานใหม่ซักที
 
ช่วงนี้ต้องหยุดงานทุกอย่างเพื่อขนย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่
 
กับห้องทำงานใหม่ กว่าจะเก็บทุกอย่างเข้าที่เล่นเอาเหนื่อย
 
ขอเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำ ว่าแล้วก็ลุย
 
Photobucket
 
 
- ตบแต่งให้บ้านเป็นโรงงานนรก 55555  ตามคำแนะนำหมอช้าง(น้อย)
 
 
My New HOME  : มุมพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้จิงจังซักที่ ตอนนี้ได้แต่เป็นแจ๋วขัดๆถูๆ
 
Photobucket
 
Story & Illustration By LEK
 
 
สวนที่ทำให้หายเหนื่อย และโคตรเหนื่อย
 
จันทร์ถึงศุกร์  ไม่มีเวลาชื่นชม เสาร์อาทิตย์ อย่างนี้มันต้องถอน
 
(โดยเฉพาะหญ้าแห้วหมู เหมือนมีเวณกรรมมาแต่ชาติปางก่อน 5555)
 
 
 
PhotobucketPhotobucket
 
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
 
 
โปรดติดตามตอนต่อไปได้ครับ ในหนังสือ ต.ตุ่นตุ๊ต๊ะผจญภัย
ตอน ค้นหาความจริงในบ้านผีสิง
 
เนื้อหาของ ต.ตุ่นตุ๊ต๊ะผจญภัยเล่มนี้ จุดเริ่มต้นเกิดจาก ไข่ต้ม
ท้าทายความกล้าของตาลด้วยการพิสูจน์ด้วยการบุกตะลุยบ้านร้าง
ที่ผู้คนเล่าขาลถึงความน่ากลัวระดับ 5 หัวกะโหลก
แต่เมื่อเข้าไปทำให้พวกเขารู้จักเพื่อนใหม่ ชื่อ บรูสลี ที่เข้ามาใน
บ้านผีสิงเช่นกันแล้วทำให้พวกเขาค้นพบความหมายของคำว่า
ความกลัวในหลากหลายแง่มุม ที่ทำให้ตาล และไข่ต้ม ต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องภูตผีวิญญาณไปตลอดกาล
 
"ทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ย่อมมีเหตุผล
ในตัวของมันไม่เว้นแม้กระทั้ง ภูตผีวิญญาณ"
 
แล้วเจอกันครับที่ซีเอ็ดทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 
14/3/54 เป็นต้นไป
 
Photobucket
 
Photobucket